Produktsvinn


Redovisas med tydliga diagram på bildskärmen. Av nedanstående illustrativa diagramexempel från en SAV=E -undersökning av försköljningssteget vid diskning av en gräddtank på 5000 liter, framgår att:

  • 30 liter grädde leds till en gränsmjölkstank,

  • 25 liter grädde går till avlopp.


  • Totalt svinn blir därför 55 liter. Dessutom leds 620 liter rent vatten till avlopp, till ingen nytta.

    (Klicka på bilden för att förstora den.)