Processteg


Försköljningsfasen

Bilden visar att SAV=E® i första hand används i försköljningsfasen men kan även användas i steg 3, 4 och 5.

Användningsområde för SAV=E®