Princip


Så fungerar Trille™

Bilden visar SAV=E® med Trille™ ansluten till diskreturledning.

Analysdata från Trille™ överförs till en PC. På bildskärmen kan man följa den pågående diskprocessen.