Minskad miljöbelastning


Liter mjölk och BOD

Diagrammet visar hur många liter mjölk som olika värden av BOD7 och COD motsvarar. T.ex. 900 kg BOD7 är lika med 6000 liter mjölk.

Se även sidan Beräkningsexempel.
Mjölk i avlopp
Förhållande mellan BOD7/COD och liter mjölk

Kg BOD7/dygn.......................................................................Kg COD/dygn

............................Svinn i liter mjölk (per dygn)