Ekonomiskt utbyte


Kostnad för svinn

Diagrammet visar hur mycket svinnet "kostar" vid ett mjölkpris på 3 kr per kg för olika stora mejerier.

Se även sidan Exempel.
Spara mjölk och kronor
...minimera svinnet —

Svinn:............................................Svinn:
Kg mjölk/år
................................Milj. kr vid 3 kr/kg mjölk

..................Svinn i % av behandlad mjölkmängd