Typfall för en disklinje


Olika svinn dag för dag

Diagrammet visar resultat från en undersökning av 5 tankar (T 01 - T 05) för konsumtionsmjölk och 2 tankar (T31 och T32) för filmjölk under en vecka.

Av diagrammet framgår t ex. att tank 01 har ett svinn på 12 liter i genomsnitt, men som lägst 2 liter och mest 21 liter.
Variationerna har olika orsaker, t ex. felande nivågivare i tankar, skumbildning i diskledningarna och systemfel i diskstyrningsprogram.

Svinn för en disklinje


Konsumtionsmjölk........................................Filmjölk
10000 literstank.......................................................10000 literstank