Diskförlopp


Minskad TS-halt

Under "Försköljning" av ett diskobjekt ska produktens TS-halt (torrsubstans) minskas från 100 % till 0 % och sköljvattnet skall vara rent när sköljningen är avslutad.

Under denna fas mäter SAV=E® koncentrationen och mängden av produkt i sköljvattnet, totala mängden produkt/vatten, mängden rent vatten, fördelningen av mängden gränsprodukt samt mängden produkt som avleds till avloppet.


Diskförlopp — produktsvinn