Beräkningsexempel


Exempel på svinn

Tabellen visar exempel på hur mycket det är möjligt att spara vid olika mängder behandlad mjölk och vid olika procentuella minskningar av svinnet.
Till exempel ger en så liten minskning som 0,2 %-enheter en besparing på 200000 kg per år för ett mejeri som behandlar 100 milj. kg per år.
Detta motsvarar bara drygt 500 liter per dag eller knappt 10 liter per disk om det görs 60 diskar per dag.

Gör egna beräkningar av svinnets storlek och mejeriets besparingar genom att klicka på sidan Svinnkalkylator.