Allmänt


SAV=E® säljs av SAV-E Control AB

SAV-E Control AB (fd. MVM konsult AB) har 35 års erfarenhet av industriell miljöteknik bl. a. för vatten- och avloppshantering inom mejeriindustrin. SAV=E® är utvecklat av SAV-E Control AB (MVM konsult AB) och patenterat i Sverige sedan 2003 och i USA 2011. Systemet är även patentsökt i (EPO) i 16 länder i Europa. Det är ett lättinstallerat system, som redovisar resultat "online".
I SAV=E® ingår en avluftningsutrustning Trille™ och ett beräkningsprogram (TrillControl™).

SAV=E® används för:

 • Analysering av ursköljnings- och diskprocessers effektivitet avseende produktutnyttjande (andel produkt som går till spillo/avlopp), vattenförbrukning och diskmedelsförbrukning (lut, syra, desinfektionsmedel), i mejeri- och liknande produktionsprocesser, med
  • redovisning av var och när produktsvinn uppstår
  • redovisning av storleken på svinnet, vattenförbrukningen och diskmedelsförbrukningen
  • utvärdering av vad analysresultaten innebär
  • förslag till processoptimeringsåtgärder
 • Verifiering av resultat efter genomförda processoptimeringsåtgärder
 • Kvalitetssäkring av ursköljnings- och diskprocesser i mejeri- och liknande produktionsprocesser
Med hjälp av SAV=E® redovisas uppgifter om fel och brister i diskobjekten samt tillförlitlig redovisning av förlust av produkt (svinn) med stor noggrannhet direkt efter avslutad diskning. SAV=E® visar hur mycket varje diskobjekt bidrar till "produktsvinnet" och användning av vatten för ursköljningen. SAV=E® ger dessutom information om hur stor mängd produkt, som går till det s.k. gränsproduktsystemet respektive till avlopp. Vattenförbrukningen redovisas på liknandne sätt och systemet visar hur stor mängd vatten som är "fri från produkt". Man får också fram eventuella felaktigheter i disksystemen som gör att det går snabbt att lokalisera störningar, som sedan åtgärdas.

Sammanfattningsvis innebär användningen av SAV=E® i mejeri- och liknande produktionsprocesser:

 • Minskat produktsvinn
 • Minskad vattenförbrukning
 • Minskad förbrukning av diskmedel
 • Minskad miljöbelastning
 • Säkrad produktkvalitet