Processoptimering

SAV=E® är ett effektivt system för att ge ett enkelt och överskådligt underlag för trimning av CIP-processen, särskilt i försköljningssteget.

SAV=E® ger personalen ett smidigt hjälpmedel, med inriktning mot optimering av mejeri-processen med avseende på produktförlust, vattenförbrukning och miljöbelastning.

SAV=E®-metoden har utvecklats sedan slutet av 1990-talet i nära samarbete med svenska mejerier och är väl utprovad genom uppdrag hos mejerier i Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Storbritannien. Flera mejerier har dessutom köpt och använder sig av, SAV=E-systemet.

S tudy (Studera)

+

A djust (Anpassa)

+

V erify (Verifiera)

=

E conomize ("Ekonomisera")